Novinky

"Komu se nelení, len nepěstuje"


zpět

29.11.2017 | 1756x

Váchal, Smetana, Rettigová? Šedivý, Král a Horčičková? Už jste doma? Ano, seznam více či méně význačných osobností, které kdy otiskly svou unikátní stopu na dlažbě Litomyšle se o víkendu značně rozrostl. Úvodní sraz RD se nesl ve znamení hledání prahů a stropů.1) LA dráhový test
Zakvácené uši, měřený jogging i totální podlaha. Prolog srazu patřil dalšímu rozšíření databáze laktátových křivek.
MUDr. Pozdíšek nabral testy, jejichž výsledky posloužily nejen jako další podklad pro následnou diskuzi o efektivním běžeckém tréninku, ale přijdou k dobru samozřejmě i jako vstupní odrazový můstek pro zimní tréninkové snažení. Okomentované výsledky byly rozeslány mailem.
Test probíhal v šesti stupních, muži běželi 5x 1600m + 1x 1200m, ženy 5x 1200m + 1x 800m. Esenciálním předpokladem je schopnost testovaných běžců trefit se v každém stupni do stanoveného tempa - a naši nejlepší orienťáci opět prokázali, že toto zvládají naprosto bravurně.
Například muži začínají v prvním stupni na 4:20 min/km a pak se posunují přes 4:00, 3:40, 3:25 a 3:10 až k maximálnímu úsilí v posledním zkráceném stupni, kde např. Vojta Král s Tomášem Kubelkou dokázali běžet 1200m za 3:16 (2:43 min/km) resp. 3:18.


2) Mapová hra
Po lízání tartanu jsme se vrátili do orienťáckého rozpoložení pokračováním mapové hříčky z únorové víkendovky.
Použili jsme trať na japonské mapě, kterou tehdy připravil Michal Smola, ale vzhledem k časové náročnosti na ní nedošlo.
Ve dvojicích bylo opět úkolem verbálně přenést postup a kontroly z jedné mapy na druhou.
Verbalizovali jsme "middle", hra trvala 40 minut a do cíle za tu dobu dorazili pouze Danáč s Dýmem (i když nějaký ten šotek se jim tam také vloudil).
Přesto bych řekl, že od minule došlo k posunu ve způsobu pojetí (vyjadřování, invence, generalizace...) a šlo to o něco lépe, přestože "terén" byl náročnější.
[trať na mapě Kurosaka]
A když pomineme, že je to hra... jaký je smysl? Jedno z cvičení, které vcelku zábavnou formou nutí hráče hledat unikátní prvky v terénu a podporuje tvorbu kontinuelního plánu.

3) ISOM 2017
Společně s Vojtou Králem jsme si prošli změny v mezinárodním mapovém klíči pro lesní disciplíny.
Některé probrané změny, týkající se naší závodní navigace:
- není pravda, že by ISOM nově obsahoval nějaké nové "zakázané" značky, jako je tomu ve sprintovém ISSOMu - vše neprůběžné stále závisí na definici pořadatelem; výjimkou je olivový privát a fialový dotisk zakázaného prostoru
- a právě dotisková značka pro zakázaný prostor změnila podobu, nově to jsou šrafy křížem
- nově jsou 4 stupně zelené
- průseky je možné podbarvovat zelenou nebo žlutou podle průběžnosti (náš většinový názor - je to zvrácené ;)
- zavádí se "legálně" semiopen se zelenými knedlíky
- zavádí se značka pro extrémní kámen
- italské příkopy z první světové už mají také svou značku
- plošinka bude trojúhelníkem
Celý český překlad ISOM 2017 zde.
A tady jen vypíchnuté změny oproti ISOM2000.

4) Světoherní bronz a výhra v SP
Závěrem čtvrtečního večera zůstal na jevišti Vojta Král a podělil se s námi o své pocity a postřehy ze dvou svých letošních výstavních výkonů.
Přece jen, individuální medaile ze Světových her tu ještě nebyla a vyhrát závod SP se naposledy podařilo ještě v minulém tisíciletí...
O Světových hrách m.j. zaznělo, že
- "Nepovedený sprint nebo nějaké soupeře jsem neřešil, šlo mi o můj bezchybný výkon."
- "Chtěl jsem do toho dupat už od začátku, to mi v poslední době nešlo."
- "Tady jsem měl za sebou docela stabilně úvod tratě a říkal jsem si, že bych se mohl pořádně rozběhnout."
- "Tady jsem měl trochu štěstí..." (zaznělo celkem 4x ;) "Ale ty ses včas zastavil, takže´s to měl pod kontrolou." (kontr z publika)
- "Jak často jsem používal busolu?... No v podstatě furt, to byl totální základ."
- "Na průběhu na mě někdo volal že jsem za ním o 8 vteřin a to mě vyhodilo z koncentrace. Hned po průběhu jsem se lehce ztratil."
- "Ano, les byl přesně takový, v jakém běhám doma. Věděl jsem jaké to bude."
A k vyhranýmu svěťáku v Lotyšsku:
- "Čtvrtý závod ve třech dnech? Nějakou únavu jsem vůbec neřešil, to mě ani nenapadlo. Naopak. Chtěl jsem do toho hlavně jít naplno už od začátku a to se mi povedlo."
- "Tenhle sprint jsem dal jen s minimální teoretickou přípravou, jen jsem si nahodil pár postupů, ani jsme to moc neproměřovali."
- "Na té dlouhé volbě jsem moc neváhal, na ty prudké schody doleva se mi vůbec nechtělo."
- "Dole v parku pod hradem jsem dobíhal Bartkeviciuse a na ty jeho záda jsem se trochu hecnul. To byly taky dobré vteřinky."
[IOF promo video s Vojckem, Janou a Dýmem ze svěťáku v lotyšském Cesisu]

5) Podpis represmluv
V pátek ráno jsme na zámku uvítali Radana Kamenického a společně jsme prošli represmlouvy a kodex reprezentanta.
Bylo znovu vypíchnuto, že smlouva je nejen formáním vázacím aktem a nutnou podmínkou pro start na světových závodech, ale hlavně je myšlená jako návod pro bezproblémovou realizaci vztahu svaz-reprezentant, protože členství v RD s sebou přináší nejen možnosti, ale i povinnosti vůči "donátorovi", tedy svazu.
Mezi základní povinnosti tak například patří aktivně komunikovat, účastnit se akcí, případně se při neúčasti dostatečně omluvit, dodržovat výstrojní kázeň, evidovat trénink, udržovat si aktuální svůj profil na reprewebu... Prostě samé samozřejmosti.

6) Čaroběh
Navázali jsme na loňský kontrolní běh pod čárou. Tehdy to bylo na plné mapě a míra zapojení busoly tak závisela na idividuálním přístupu k věci. (Měl to být zároveň ukázkový trénink dokazující, že i běžnou trať lze využít pro trénink běhu na směr, inspirováno Thierrim.)
Tentokrát byly tedy směrové úseky zaslepené, aby byla potřeba směru nekompromisně v hlavní roli. Zároveň ale byla trať postavená důsledně tak, že nabízela záchytné linie kolem kontrol a tím zamezila bezcílnému houbaření.
Míru úspěšnosti nechť si každý vyhodnotí sám podle GPS. Většina si snad opět dokázala, že pokud se na držení směru opravdu soustředíme, dokážeme se i na delší vzdálenost trefit poměrně přesně. Je to celé zase jen o pečlivosti provedení. Ale je nutné to mít niterně zažité. (Škoda jen, že si někteří hvězdní jedinci zapomněli i přes několikeré urgence busolu, takže pak neběželi na přesnost ale na čuch.)
[slepá mapa D] [plná mapa D]
[slepá mapa H] [plná mapa H]
Běh na směr je jednou ze základních technik, která je nesmírně efektivní ve většině terénů a její význam navíc roste při snížené viditelnosti nebo i zvýšené členitosti a nepřehlednosti.
I ve vedlejší "kontrolní" roli má schopnost výrazně snížit chybovost a eliminovat řadu potenciálních chyb už v zárodku.
Aktivní běh na busolu je tradiční naší slabinou, naše terény s převážně výbornou viditelností a malou členitostí nás k této technice příliš přirozeně nenutí. Pro stabilní mezinárodní výkonnost je ale zvládnutí této techniky bazální.
Zároveň je potřeba upřesnit, že běh na směr by nikdy neměl být odtržený od mapy (nejpříšernější úkaz je busola s nastaveným azimutem v jedné ruce a mapa ve druhé).


7) Hodinka o orientační technice
Po rychlém přehrání GPSek z čaroběhu jsme navázali moderovanou kruhovou diskuzí na některá nahozená témata.
Většina se aktivně zapojila a při plodné výměně názorů jsme si měli možnost zase trochu víc ukotvit základní východiska pro stabilní závodní navigaci. To byl hlavní cíl.
Zároveň se objevila zajímavá většinová shoda na pojmenování určitých tradičních jevů, které u nás brání položení robustních základů orientační techniky, na kterých se pak dá na elitní úrovni bezpečně stavět. Jednoduše shrnuto - hlavně u začínajících dětí se toho dá hodně pořešit, ale taky fatálně pokazit.
- Je způsob jakým se děti seznamují s orientační technikou správný? Jak jste začínali vy? Ukotvili jste si správné / špatné návyky? Které?
- Co je to vlastně "orientační technika"? " Jak vlastně probíhá závodní navigace?
- Když bychom šli do větší dekompozice - jaké složky orientační techniky by se daly definovat?
- Co má největší vliv na stabilní výkon v orienťáku? Je to často zmiňovaná psychika jako svorník? Nebo je to kvalita zvládnutí jednotlivých základních technik?
- Sebedisciplína. Jak moc je důležitá při závodním výkonu? Dá se to trénovat? Natrénovat?
- Jaký má smysl "běžet s mapou v ruce", bez většího fokusu, bez plánu? Jaká jsou pozitiva, jaká negativa? Jaký vliv to má kýžený technický posun ve stabilitě výkonu elitního závodníka v mezinárodních závodech?
- Je vlastně orientační technika kvalitativně nebo kvantitativně řešitelná činnost? Dá se to zlomit objemem? Kde došlo k posunu třeba u Vojty?
Připravená byla i další navazující témata, která můžeme vytáhnout někdy příště, třeba na lednovce.

8) Žebřík v parku
V letošním roce už několikátá ukázková fáze zaměřená na běžeckou obratnost a koordinaci. Vojta Král tentokrát rozprostřel své žebříky přímo vedle zámku - tisíce poskoků pod tisíci sgrafit, z nichž žádná dvě údajně nejsou stejná.
...Takový trénink samozřejmě nemá rozvojový efekt při jednorázovém provedení. Vedle aktivního provětrání v rámci našeho represemináře se tak jedná o inspiraci, navíc předváděnou živoucím důkazem, že taková cvičení při pravidelném zařazování 2-3x týdně mohou dodat zajímavý efekt.

9) Efektivní běžecký rozvoj
"Ráno si přivstanu tak na čtvrtou, vyhodnotím testy, půjdu si zaběhat a pak za váma dorazím." Zbyněk odpoledne dorazil a po téměř souvislém povidání a konzultování, přerušeném jen večeří, odjížděl domů před půlnocí. Dozvěděli jsme se toho hodně a v mnoha aspektech jsme se, věřím, v našem vhledu zase někam posunuli.
Stenozáznam hlavních bodů úvodní čtyřhodinové debaty ještě zpracuju a nabídnu.
Výsledkem plodného Zbyňkova angažování u RD může být u mnoha z nás zásadní změna v přístupu k tréninku, mnohem efektivnější stimulace klíčových parametrů výkonu a nakonec i hmatatelný výsledek promítnutý do březnového testu.
Na základě dráhových testů a reakcí v debatě už také bylo vydané tréninkové doporučení pro úvodní tréninkové období, které může mít pro mnohé poměrně překvapivou hlavní linii: soustředit se na AeP běhy po homogenním podkladu (asfalt) s cílem držet stanovené efektivní kilometrové rychlosti a vnímat u toho své pocity na dané výkonové hladině tak, aby stejné efektivní úsilí bylo možné později přenést do terénu. Stále se jedná hlavně o snahu posunout vnímání a provádění základního aerobního tréninku do vyšších hladin intenzity, než je v OB běžně zvykem.
Více v separátním materiálu.

10) Antidoping
Ňuf zpracoval a přednesl informace o aktuální formě antidopingových procedur. Vypíchnul, na co by si zejména měli dát nedopující sportovci pozor a jak se chovat v určitých situacích.
Základ: všechna léčiva důsledně konfrontovat se seznamem zakázaných látek. Mít na vědomí, že za jakýkoliv nález je automaticky zodpovědný sportovec a nelze se vyvinit žádnou výmluvou. Zároveň je potřeba mít pořešené případné terapeutické výjimky.
...Příznačnou shodou okolností měli předchozí večer čtyři přítomní možnost vyzkoušet si antidopingovou kontrolu na vlastní kůži, protože nás v pátek večer navštívila "lítačka" z AVČR... Nebo to byla od našeho "právníka" skvěle načasovaná praktická součást jeho bloku? ;)
[Antidoping - přednáška J.Petržela]
[stránky AV ČR]

11) Terénní rychlostní simulátor
V návaznosti na snahu o hledání efektivních tréninkových zón byly letos tradiční terénní okruhy přetaveny do stupňované formy, kterou jsme letos už dříve dvakrát použili při terénním laktátovém testu.
Začínali jsme volným klusem a končilo se zkráceným stupněm v maximu. Nerovný podklad nebyl úplně zadarmo, kluci to s nejvyšším nasazením stlačili ke 4 minutám/km. Holky se z toho pohledu držely výborně, odstupy za klukama jsou odpovídající. A zajímavostí je, že první volný stupeň se běžel poloviční rychlostí než ten poslední - v terénu má míra úsilí obrovský vliv na rychlost dopředného pohybu.
Smyslem bylo nabídnout ukázkovou fázi, která mohla pomoci rozlišit pocity na jednotlivých stupních nasazení, zhruba odpovídajícím klusu, AP1, AP2, AP3 a ANP ve Zbyňkově terminologii.
Zároveň by taková fáze v lehké modifikaci perfektně zapadla například do závěrečného ladění.
[terénní simulátor - záznam mezičasů]

12) MČR kros Dlouhoňovice
Alternativou terénního simulátoru byla účast na krosařském mistráku u Žamberka, což je z Litomyšle "za humny".
Naše minivýprava solidně uspěla - Tomáš Kubelka si doběhl pro bronz mezi mílaři a Vojta Král získal bramboru v hlavní kategorii mužů. Gratulace!
[MČR v přespolním běhu 2017 - výsledky]

13) Příprava na bezkontakt
V rámci zachycení trendů jsme ve spolupráci s firmou Sporticus dovybavili reprezentanty a členy U23 čipy SIAC pro bezkontaktní ražení.
V další části této hodinky jsme začali testovat jednu z novinek v závodním programu IOF - výběr varianty tratě před závodem. Každý závodník měl 20" na výběr jedné ze čtyř možností, vybíralo se dvakrát. A zatímco se závodníci šli připravit na trénink, každému jsme vytiskli tu jeho zvolenou variantu.
Z 16 možností si 16 závodníků vybralo celkem 8 různých variant.

14) Zámecký mikrosprint
Sprintová hříčka, při které jsme vyzkoušeli hned dvě zásadní novinky. Běželo se s využitím bezkontaktního ražení a závodníci běželi variantu tratě, kterou si dopředu sami zvolili - byť tentokrát s intervalovým startem a ne jako knock-out, kde právě IOF zamýšlí tento přístup aplikovat.
Další možnou variantu pro novou disciplínu jsme pak IOF sami nabídli ve druhé půlce té naší taškařice. Posledních 7 kontrol se bylo nutné v čase závodu naučit nazpaměť a zbytek závodu už pak doběhnout bez mapy. Tam už je to přísně buď a nebo - když je "vokno", musí se čekat na dalšího, nebo se dokonce i vrátit, co Prapra? ;)
[zámecký mikrosprint - výsledky]15) Hodnocení sezóny a plány na 2018
Možná nudnější, ale potřebný blok. Prošli jsme letmo jednotlivé akce sezóny 2017, viděli jsme některé přehledy a statistiky o činnosti RD a seznámili jsme se s kaučovými závěry vtělenými do hodnocení pro sekci a svaz.
Dostalo se i na plán pro další sezónu, informaci o možnostech řešení pohybových problémů v CPM a tabulku rozdělení finanční podpory.

16) Terény a výzvy 2018
Tradiční kaleidoskop map a základních informací o závodech a zásadních kempech, které nás čekají v příští sezóně.
[úvodní nalaďovací testík]
[výzvy 2018 - kaučova prezentace]

17) Renesanční večer
Společenské zakončení represezóny jsme zahájili večerní kostýmní procházkou Litomyšlí pod pochodní upovídaného rytíře Toulovce.
V našem mázhauzu jsme následně ještě jednou důrazně vyhlásili Vendy a Vojtu za letošní bezprecedentní výkony. Jen tak dál!
Zapeklitý sportovní kvíz neznámého autora M.Š. ovládla sestava podkoních sdružená pod značkou Natržené kanape.
A při inauguraci nováčků se pak nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné zvládnutí role v týmu spontánně ustanovilo zvládnutí "interakce s kulturistou", případně veřejné budování vlastní muskulatury.
Večer orámovala diashow, při které jsme se ještě jednou mohli přenést do zlomových okamžiků letošní sezóny.
(Díky moc holkám za přípravu části večerních aktivit!)

18) Informační schůzka ženy
Svolané Míšou Omovou na klidné nedělní ráno. Vnitroskupinová záležitost.

19) AP běh podle základních technik
Chtělo by se říct vrstevnicovka, ale to by určitě v tomto případě nebylo přesné. Při vrstevnicovce by měl být důraz kladený maximálně na práci s vrstevnicemi a v typickém případě by bylo na místě jí běžet bez busoly. Na to je ale třeba dostatečně členitý terén a vhodná stavba tratě.
V našem případě se jednalo o kombinaci vrstevnicového běhu, běhu podle busoly a taky místy o práci s odhadem vzdálenosti. Tedy o techniky, které by měly být základem každého výkonu spíše než rozhlížení se kolem sebe a sbírání všech dostupných žoviálních terénních detailů.
[vrstevnicovka D] [plná mapa D]
[vrstevnicovka H] [plná mapa H]
Díky všem za aktivní účast na srazu!
Ať se všechny získané podněty přetaví v něco mocnějšího!