Novinky

Akademie Milovy


zpět

8.8.2020 | 2940x

Letní akademie s příjemným zázemím v penzionu Poslední Míle se zúčastnilo téměř 60 dorostenců, dorostenek a také několik zájemců z řad staršího žactva.Program byl tentokrát více tréninkově zaměřený, protože podstatné závodění nás teprve čeká...

  • linie - po příjezdu seznamovací fáze s důrazem na přesné čtení mapy, vnímání a identifikace objektů podél linie. Cílem bylo orazit všechny kontroly, které potkám. Výsledky naznačují, jak se toto dařilo - GPS; mezičasy 
  • middle - náročné tratě z Tukanovy dílny prověřily kvalitu navigace, tvorbu navigačního plánu a jeho realizaci. To vše ztěžoval rozmanitý terén pod Čtyřmi palicemi, občas kamenitý, občas podmáčený s místy až severskou podložkou - GPS D16, D18, H16, H18; mezičasy
  • kombotech - tradiční a potřebné procvičování technik práce s buzolou - odběh (změna směru) a běh na směr... pro efektivní a rychlou navigaci je zvládnutí těchto technik naprosto klíčové - GPS D16, D18+H16H18
  • lesní sprint - trénink proběhl v rovinatém a relativně rychlém prostoru pod Drátenickou skálou. Zvětšená lesní mapa i ve čtverce dost přesně zobrazovala hustou síť potůčků a melioraček, které se tak staly prostředím pro příjemný sprintík - GPS; mezičasy
  • O-400 - v rámci přípravy na STM jsme si odběhli simulaci této testové disciplíny. Běhání s mapou na dráze sice může kdekomu připadat jako pakárna, nicméně test pěkně ověřuje některé navigační prvky, jako např. pečlivost čtení mapy, vnímání situace v dohledávkách, to vše za vysokého tempa... v rámci výklusu jsme se při Micro-O ještě jednou zaměřili na pečlivé vnímání situace v dohledávkách - GPS; mezičasy (časy z O-400 nezapočítávají chyby při špatném zákresu kontroly, konkrétní výsledky dostal každý individuálně večer při seanci)
  • v úterý jsme zase po čase na akcích dorostu oživili kros, který proběhl v rozmanitém prostředí rychlého lesa a podmáčeného hustníku; oproti původním plánům jsme v pokročilé fázi soustředění odpustili nejmladším dívkám 1 kolo, takže odběhly "jen" 2,4 km... jako výklus po krosu jsme naplánovali dokreslovačku s cílem dopředného naplánování a schematického překreslení navigace na čistou mapu - kvůli práci lesáků byl trénink zkrácen - GPSmezičasy
  • odpoledne jsme už měli za sebou 6 tréninků, takže proběhlo volné odpoledne, které většina využila k dočerpání sil, lehkému výletu na skály. Někteří přece jen nazuli běžeckou obuv a zamířili na blízké TT. Na večerní sezení si připravila Anička Mašínová zajímavé povídání o studiu v zahraničí během střední školy a svém orienťáckém působení ve Francii
  • hon na zajíce - pečlivá navigace při roznosu pod tlakem, že mě dostihne skupina honců, pro zbytek kontaktní faktor - to jsou devizy tohoto tréninku - GPS
  • duatlon - další závodní simulace byla více zaměřená na všesportovní zdatnost - v rámci přípravy dorostu se ještě nemusíme zaměřit pouze na běžecký trénink, ale naopak je vhodné zařadit i jiné sporty pro všeobecný rozvoj a tak trochu kompenzovat běžeckou zátěž; GPS - D, H; mezičasy
  • na závěr tradiční hromaďák, tentokrát ve stylu hagaby - trénink časově simuloval vytrvalostní zátěž při klasice v různých typech terénu od rychlých pasáží přes kopcovité volby po hustníkové dohledávky - GPS D, H; mezičasy

Až na pár zdravotních indispozic proběhla akademie naprosto bezproblémově. Díky všem za bezvadnou tréninkovou morálku; Aničce, Máji a Tukanovi za pomoc pro pohodové zajištění akce a LPU + Petrovi Marečkovi za poskytnutí mapových podkladů!