Novinky

JUNIORSKÁ REPREZENTACE 2021


zpět

23.10.2020 | 2332x

JUNIORSKÁ REPREZENTACE 2021

Netradiční sezóna 2020 bude brzy u konce a přehoupne se do té další - 2021! I když poslední dny moc optimistické nejsou, je třeba i tak do ní vzhlížet s optimismem a vírou, že bude lepší.Představujeme juniorský tým pro následující sezónu, který čítá 21 závodníků a dalších 13 závodníků je zařazeno ve skupině sledovaných. O zařazení do týmu rozhodovaly jak dosažené výsledky na všech individuálních MČR, tak více než kdy jindy (z důvodu malého množství závodů) i předvedené tréninkové úsilí a osobní znalost jednotlivých závodníků. Stejně jako v předchozích letech i letos byli do skupiny sledovaných zařazeni 3 nejmladší závodníci přecházející po sezóně do kategorie 18 tj. nejlepší ročníky 2004.

- složení týmu 2021

Zveřejňujeme také plán přípravy. Jedná se o jeho nejoptimističtější verzi :-). Je velmi pravděpodobné, že k nějakým změnám bude docházet. Přesto se budeme snažit, abychom mohli akce uskutečnit v nejvyšší možné míře, i když to pro nás bude znamenat větší míru improvizace.

Hlavním cílem následující sezóny by mělo být úspěšné vystoupení na JMS v Turecku, kterému je podřízena příprava v jarní části sezóny. Do plánu přípravy jsou pak zahrnuty další dvě mezinárodní akce - velikonoční JEC v Belgii a Mistrovství Evropy juniorů v maďarském Salgótarjánu na konci dubna. Obě tyto akce byly přeloženy z letošního roku a budou na nich startovat ročníky závodící v sezóně 2020. Na JECu by měla být ročníkům 2000 zřízena kategorie M/W21, na MEJ budou startovat v kat. M/W 20 ročníky 2000 a mladší, M/W 18 2002 a mladší atd. Drobnou výhodou uvažovaného MEJ v Maďarsku a JMS v Turecku je, že závodní terény nejsou úplně odlišné, a tak se dá příprava na obě akce skloubit.

Rozhodnutí o konání MEJ padne v lednu 2021. Z toho důvodu bude ještě upřesňován plán akcí pro duben a nominační kritéria na akce budou zveřejněna v průběhu února 2021.

Prázdninové soustředění juniorů a dorostu bude za příznivé situace uskutečněno v původně plánovaném formátu letošního roku tj. O-ringen v Uppsale a následující soustředění.

- plán akcí 2021

Přejme si nyní jediné, pevné zdraví a abychom toho neviditelného nepřítele co nejdříve porazili. Pokud nebude ani v příští sezóně situace s pandemií stabilizována, bylo by fajn, kdyby se povedlo najít cestu, aby se mohly uskutečnit alespoň vrcholné mezinárodní o-akce. 

Košík