Novinky

Poznávačka v Maďarsku


zpět

29.8.2020 | 1189x

Poznávačka v Maďarsku

Minulé úterý se konvoj pěti aut vydal směr Maďarsko. Jeho cílem byla vesnice Cered na maďarsko-slovenské hranici. Soustředění, které bylo původně do těchto terénů zamýšleno jako přípravné k JMS v Turecku a mělo proběhnout v březnu, se nakonec uskutečnilo o pár měsíců později. Na významu rozhodně neztratilo, protože jsme trénovali v oficiálních tréninkových prostorech pro říjnový MEJ+MED.Tím pádem bylo zaměření akce jasné - poznat záludnosti místního terénu, k čemuž sloužily technicky zaměřené tréninky ve volném tempu a také dva tréninky v závodním nastavení. Zpestřením celého soustředění byl pondělní výjezd na Slovensko na Silickou planinu, kde jsme absolvovali dva tréninky.
Terény této části Maďarska jsou výrazně poznamenány erozní činností a různě hluboká údolí a rýhy jsou zde nejspecifičtějším orientačním prvkem. Kromě ztížených dohledávek je také nutné brát na ně ohled při plánování voleb postupů. Časové rozdíly i při správné realizaci mohou být značné. Z hlediska vegetace nám největší problémy činily zarostlé pasáže pod elektrickým vedením. Les byl převážně dubový a smrkový s občasným výskytem borovic.


Tentokrát jsme neměli to štěstí s ubytováním na mapě nebo poblíž a museli jsme na všechny tréninky jezdit auty. První den (19. 8.) jsme to měli nejblíže a použili celý prostor mapy Ronafalu. Na seznamovák východní část, na opakované starty pak západní. I když mapa relativně seděla, byla vytvořena ještě ve starém mapovém klíči. Nicméně dojmy z prvního dne byly u všech stejné. Neustálé překonávání rýh bere spousty sil a pěkně to klouže, když ani boty s hřeby moc nepomůžou. Světle zelená barva neznamená žádnou překážku, kdežto do tmavě zelené radši nechodit.

1) seznamovák:
- tracking D
- tracking H

2) opakované starty:
- mapa
- mezičasy

Ve čtvrtek (20. 8.) míříme poprvé na mapu Kazár-Mátraszele. Na její východní část, která sousedí s jedním z embargovaným prostorů pro říjnový šampionát. Už od pohledu vypadá mapa zajímavě a tentokráte sedí jako přibitá. Zhruba uprostřed prostoru se navíc nachází jedinečný útvar, který se údajně nachází jen na šesti místech na světě. Jedná se o ryolitový tuf - vyvřelinu křemene, kdy další takový najdeme například v turecké Kappadokii :-). A tak během tréninku shluků, který jsme zde absolvovali sem občas zabloudila nějaká gpska. Během samotného tréninku měli závodníci za úkol poznat co nejvíce objektů a tvarů, aby věděli, jak vypadají a jak je mohou využít k navigaci.

3) shluky:
- tracking D
- tracking H

Odpoledne hromadně vybíháme za vesnici na pískové cesty, kde nejprve dáváme pod vedením Kuby Chaloupského poctivou abecedu a pak krátké zrychlované úseky (D 2x4x35 sec, H 2x5x30 sec.).   

Pátek (21. 8.) je sprintový. Jedeme do Salgótarjánu do čtvrti Bezsterce, kde jsou připravené dva okruhy (A 1, 4 km, B 1, 6 km). První okruh byl warm-upem pro ten druhý, který se měl jít už v závodní rychlosti.

4) sprint:
- tracking A
- tracking B
- mezičasy
- rozbor

Volná odpoledne jsou vyplněna klusem, posilováním, protažením nebo toulkami za vesnici.

Sobotní klasická trať (22.8.) se nakonec ukázala být pořádnou morální výzvou. Nejteplejší den soustředění s teplotou něco málo přes 30 stupňů a nepoddajný terén Kazáru navíc na mapě v měřítku 1:15 000 udělal s dosaženými časy své. Klíčem k úspěchu bylo, kromě vhodného rozvrhnutí tempa, maximální zjednodušení jak voleb postupů, tak dohledávek. To, že se hodně obíhalo, potvrzuje i uběhnutá vzdálenost - juniorky 6,7 km vzdušně, 9,3 km skutečně; junioři 9,6 km vzdušně, 12,5 km skutečně. Velká pochvala pro všechny, že dokončili a odměna v podobě palačinek, byla určitě na místě :-).  

5) klasika:
- tracking D
- tracking H
- mezičasy

Nedělní middle (23. 8.) na mapě Hollókö už dosahoval standardních směrných časů, ale pravděpodobně překonal nej v podobě cesty na start. Rozsáhlý lesní prostor poblíž stejnojmenné vesnice zapsané na seznam UNESCO a hradu na výrazné vyvýšenině, je autem těžko dostupný. Oproti náročné sobotní klasice byl terén zde v podstatě odpočinkový. I když značně kopcovitý, tak po většinu trati rychlý a čistý průběžný les.

6) krátká trať:
- tracking D
- tracking H
- mezičasy

V pondělí (24. 8.) jsme vyměnili kopce Cerové vrchoviny za závrty na Silické planině. Trochu delší cesta za těmito terény se vyplatila. Nejprve jsme absolvovali vrstevnicovku na mapě Torzo, která je na tento typ tréninku dělaná, když v realizaci postupu nepřekáží téměř žádné hustníky. Cílem tréninku bylo soustředit se v závrtovém terénu na čtení vrstevnic a používat buzolu, aby závodníci mezi závrty běželi vždy správným směrem a nestáčeli se kolem nich jinam.

7) vrstevnicovka:
- tracking

Po obědovém pikniku následoval rychlý přesun za vesnici Silica, kde jsme v polootevřeném prostoru mapy Fabiánka běželi krátkou trať s dlouhými postupy. Ty jsou v tomto terénu výrazně složitější. Vyžadují více kombinačních schopností, nutnost správného směru, čtení vrstevnic a vyhledávání výrazných záchytných bodů. I když na každém už se různým způsobem projevovala únava, byl tento trénink měřený.

8) krátká trať - delší postupy:
- tracking D
- tracking H
- mezičasy

Celé soustředění jsme zakončili tam, kde jsme začali - na mapě Ronafalu. Na tento trénink museli účastníci vydolovat poslední zbytky sil a pořádně se soustředit, aby se udrželi ve vytyčeném koridoru.

9) koridor:
- mapa

Týdenní soustředění se vydařilo, bylo o nás a především naše žaludky výborně postaráno v místním penzionu, vyšlo nám počasí a snad jsme dostali místní terény trochu pod kůži. Po večerech probíhaly nezbytné rozbory tréninků, detailněji jsme si popsali závodní prostory, které lze na MEJ+MED očekávat a také byla představena nominační kritéria.

V prvním termínu se přihlásilo na mistrovství 25 výprav, takže zájem by byl. Uvidíme, zda bude štěstěna na naší straně. V průběhu psaní těchto řádků byla zveřejněna informace o tom, že Maďarsko na měsíc uzavírá své hranice a i když v zemi existují určité výjimky pro konání mezinárodních sportovních akcí, tak se necháme překvapit a držíme pořadatelům pěsti, aby se akce mohla uskutečnit :-). Vydaná nominační kritéria včetně termínu nominačních závodů jsou i nadále platná.

Závěrem díky účastníkům za tréninkový elán a realizačnímu týmu a řidičům za značnou výpomoc s celou akcí.

Košík

Fotky od Martina (budou doplněny)